Animatie is te zien in de context vanaf 19:35 op https://www.dekennisvannu.nl/site/media/De-kracht-van-zonne-energie/6482

Animatie is te zien in de context vanaf 3:35 op https://www.dekennisvannu.nl/site/media/Is-Nederland-hack-proof/6333

Animatie is te zien in de context vanaf 1:15 en 2:20 https://dekennisvannu.nl/site/media/Deze-auto-rijdt-op-waterstof/6406

Back to Top